جستجو English
مرکز تشخیصی مهدیه
PT (I.N.R)

نام آزمايش:

Prothrombin Time and International Normalized Ratio

نام فارسي تست:

PT با تعيين ميزان INR

توضيح راجع به تست:

تست زمان پروترومبين(PT) مدت زمان تشكيل لخته در نمونه خون را اندازه گيري مي كند. در بدن روند لخته شدن خون، شامل يك سري از واكنش هاي شيميايي متوالي به نام آبشار انعقادي است، كه در آن فاكتورهاي انعقادي، يكي پس از ديگري فعال مي شوند و در نتيجه لخته تشكيل مي شود. پروترومبين يكي از فاكتورهاي انعقادي توليد شده توسط كبد است. يكي از مراحل نهايي آبشار، تبديل پروترومبين، (فاكتور) به ترومبين است. آزمايش PT‌، عملكرد يكپارچه فاكتورهاي انعقادي شامل فاكتور هاي (فيبرينوژن)،        (پروترومبين)، V،‌ VIIو X را ارزيابي مي كند. اين تست، توانايي بدن در توليد لخته در مدت زمان مناسب را ارزيابي مي كند، و اگر هريك از اين فاكتورها ناقص باشد، PT طولاني خواهد شد.

آزمايش PT معمولا در عرض چند ثانيه اندازه گيري شده و با مقادير افراد سالم مقايسه مي شود. چون معرف هاي مورد استفاده براي انجام آزمايش PT از يك آزمايشگاه به آزمايشگاه ديگر و حتي در يك آزمايشگاه، در طول زمان متفاوت است. مقادير طبيعي نيز در نوسان است. بنابراين استفاده از نسبت نرمال شده بين المللي(‌INR) با تست  PT براي بيماراني كه داروهاي رقيق كننده خون وارفارين(كومادين) دريافت مي كنند، توصيه مي شود. INR محاسبه اي است كه تغيير در معرف هاي PT را تنظيم مي كند و اجازه مي دهد تا نتايج آزمايشگاه هاي مختلف با هم قابل مقايسه باشند. اكثر آزمايشگاه ها در حال حاضر، هر زمان كه آزمايش PT درخواست شود، مقادير هر دو،‌ PT و INR را گزارش مي كنند. با اين حال،‌ براي ارزيابي PT بيماراني كه از رقيق كننده هاي خون استفاده مي كنند،‌ INR نبايد مورد استفاده قرار گيرد.

  

 

 

 

 

 

1396/04/22
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به گروه خادم المهدي ميباشد.            آدرس: اصفهان، خيابان احمدآباد، مركز تشخيصي مهديه             تلفن: 031-32255756 10خط
Powered by DorsaPortal